ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

1147

Τα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ οργανώνουν πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, με στόχο να προσφέρουν σε ένα μικρό αριθμό φοιτητών ή ατόμων που έχουν τελειώσει πρόσφατα τις σπουδές τους την ευκαιρία να εργαστούν στο Διεθνές Επιτελείο στο Αρχηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Προαπαιτούμενα:

Φοιτητές ή άτομα που έχουν τελειώσει πρόσφατα τις σπουδές τους (εντός ενός έτους)

Ηλικία: πάνω από 21 κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης (για λόγους ασφάλισης)

Εθνικότητα: υπήκοοι κράτους μέλους του ΝΑΤΟ

Σπουδές: τουλάχιστον δύο έτη πανεπιστημιακών σπουδών ή ισοδύναμα προγράμματα

Γλώσσες: καλή γνώση σε μία από τις επίσημες γλώσσες του ΝΑΤΟ (αγγλικά / γαλλικά); επιθυμητή εργασιακή γνώση και της άλλης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη υγείας και να φροντίζουν τις διαδικασίες με τις βελγικές αρχές σχετικά με τη διαμονή τους στο Βέλγιο

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Δεκεμβρίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Πηγή: programmes.eurodesk.eu