ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ TΜΗΜΑΤΟΣ CHARTERING – GALAZIOSAILING

846

Χαρακτηριστικά ατόμου (κατά προτίμηση κοπέλα) για πρόσληψη στην εταιρεία μου (μόνιμη θέση, full or part time, τμήμα chartering & υποστήριξης):

  • Απόφοιτος ή ακόμα και χωρίς ολοκλήρωση σπουδών (σε διαδικασία)
  • Απόφοιτος τμήματος ναυτιλιακών σπουδών ή άλλων σπουδών (μεταπτυχιακό άνευ σημασίας)
  • Άριστη γνώση Αγγλικής (πολύ σημαντικό)
  • Άριστη γνώση υπολογιστών (βασικά office) (πολύ σημαντικό).

Αποστολή βιογραφικών: info@galaziosailing.gr