ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ DAAD 2020/21

638

Υποτροφίες για φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές από την Ελλάδα 2020/21

Αναλυτικές και επίσημες προκηρύξεις: www.funding-guide.de Πληροφορίες παρέχει το Ενημερωτικό Κέντρο της DAAD στην Αθήνα www.daad.gr (Τηλ. 210-3608171, daad@athen.goethe.org )

Προγράμματα υποτροφιών της DAAD για φοιτητές, ερευνητές και καθηγητές