ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ – ARGOAUDIT

816

Πτυχιούχο A.Ε.Ι Οικονομικής κατεύθυνσης , Αγγλικά, Μεταπτυχιακό οικονομικής κατεύθυνσης επιθυμητό. 

Ικανοποιητικός μισθός, μόνιμη απασχόληση, προοπτικές εξέλιξης, εξαιρετικό περιβάλλον.

  Αποστολή βιογραφικών  :     info@argoaudit.com ,

   με κωδικό αναφοράς      :      617853342