ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ/ΡΙΑ – ANALOGGROUP

863

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Βοηθός Λογιστή/ρια

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης με προτίμηση στην Λογιστική
  • Προϋπηρεσία επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη
  • Γνώση Γενικής Λογιστικής , ΦΠΑ & λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων.
  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Προσφέρονται:

  • Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
  • Προοπτικές εξέλιξης
  • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

Τα βιογραφικά θα αποστέλλονται στο a.dhamo@analoggroup.gr