«ΣΠΟΥΔΑΖΩ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ» ΤΗΣ EQUAL SOCIETY

551

Το Πολυτεχνείο Κρήτης και το e- campus University στο πρόγραμμα

«Σπουδάζω με Υποτροφία» της Equal Society

 

Τρεις νέες υποτροφίες προστέθηκαν  στο πρόγραμμα  «Σπουδάζω με Υποτροφία» της Equal Society.  Το Πολυτεχνείο Κρήτης  με δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και το e-Campus University  με μία υποτροφία επιλογής του υποψηφίου, συμμετέχουν για πρώτη χρονιά στο βραβευμένο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Πρόγραμμα Υποτροφιών.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι μπορούν τώρα να διεκδικήσουν μία (1) υποτροφία για το full time διεθνές εντατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη ‘Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας – Technology and Innovation Management’, που συνδιοργανώνουν η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, μία (1) υποτροφία για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη ‘Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing ’, που διοργανώνει η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής του Πολυτεχνείου Κρήτης και μία (1) υποτροφία επιλογής του υποψηφίου από τα προγράμματα MSc στην Ψυχολογία, Msc στην Ειδική Αγωγή, Msc στις Οικονομικές Επιστήμες και ΜSc στην Εγκληματολογία  του e-campus University.

Οι αιτήσεις και για τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά Ιδρύματα του  κορυφαίου  προγράμματος υποτροφιών στην Ελλάδα συνεχίζονται  και οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να διεκδικήσουν το επόμενο βήμα των σπουδών τους στα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που προσφέρει σε νέους και νέες την ευκαιρία να φοιτήσουν δωρεάν στα κορυφαία  δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα της επιλογής τους σε μεταπτυχιακές ή προπτυχιακές σπουδές.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους και όπου αυτό  απαιτείται, την αίτηση του εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση κοινωνικά, ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια. Αναλυτικότερα, οι αιτούντες κατατάσσονται ανάλογα  της συνολικής βαθμολογίας  που έχουν συγκεντρώσει βάσει του πίνακα κριτηρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να αιτηθούν  για τις υποτροφίες στο www.e-gnosis.gr  και για πληροφορίες να καλέσουν στο 2117051841

  

Αναλυτικά  όλες οι ενεργές προσφερόμενες Υποτροφίες και οι καταληκτικές ημερομηνίες των αιτήσεων:

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων  15  Ιουλίου 2019:

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 21 Ιουλίου 2019:      

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 30 Ιουλίου 2019:

  • Μία (1) υποτροφία επιλογής του υποψηφίου από τα προγράμματα: MSc στην Ψυχολογία, MSc στην Ειδική Αγωγή, MSc στις Οικονομικές Επιστήμες και MSc στην Εγκληματολογία στο e – campus University

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 1 Σεπτεμβρίου 2019:

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 15 Σεπτεμβρίου 2019:

Προπτυχιακές Σπουδές

Καταληκτική Ημερομηνία αιτήσεων 1 Σεπτεμβρίου 2019:

Καταληκτική Ημερομηνία αιτήσεων 15 Σεπτεμβρίου 2019: