ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TRYGONS ΑΕ

758

Η TRYGONS ΑΕ (www.trygons-tech.com) ανερχόμενη εξαγωγική κατασκευαστική εταιρεία στον κλάδο των ενισχυμένων πλαστικών (composites) με έδρα στο Βιο. Πα. Κερατέας, ζητά να προσλάβει:

Υπάλληλο για το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης με αρμοδιότητες την οργάνωση της παραγωγής, τον προγραμματισμό ρομπότ και κατεργασία CAM/CNC, και τον σχεδιασμό προϊόντων.

Προδιαγραφές:

Επιθυμητό πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Απαραίτητη η εξοικείωση με 3D σχεδιαστικά προγράμματα, η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, και η άριστη χρήση Η/Υ. Θα προτιμηθεί κάτοικος Μεσογείων (λόγω τοποθεσίας).

Η εταιρεία προσφέρει:

Πλήρη απασχόληση και ασφαλιστική κάλυψη, συνεχή εκπαίδευση, καθώς και προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Επικοινωνία:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, με πρόσφατη φωτογραφία, στο email: k.williams@trygons.com.