ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – TGS-GLOBAL

612

Διεθνής Ελεγκτική Εταιρεία με δραστηριοτητα στην Κρήτη αναζητά απόφοιτο είτε τελειόφοιτο Πανεπιστήμιου Πειραιά.

Θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως η εξειδίκευση στην λογιστική και ελεγκτική, η καλή γνώση αγγλικών και γαλλικών και η καλή χρήση Η/Υ.

Παρακαλούμε για άμεση αποστολή βιογραφικών στο email p.petsetakis@tgs-hellas.com