ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – UNICERT

796

Η UNICERT, ο μεγαλύτερος αμιγώς ελληνικός φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Συστημάτων Διαχείρισης, με δραστηριότητα σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια, αναζητά συνεργάτες για τη στελέχωση του τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με αντικείμενο συναφές με την ποιότητα (π.χ., Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στην Ολική Ποιότητα)
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Εξοικείωση με κανονισμούς, διαδικασίες και πρότυπα ποιότητας

Θα ληφθούν σοβαρά υπόψη:

 • Επαγγελματική εμπειρία σε Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας οργανισμών (υποστήριξη, συμμετοχές σε επιθεωρήσεις από ή σε τρίτους)
 • Εξοικείωση σε σχήματα Πιστοποίησης Προσώπων (κατά ISO/IEC 17024)
 • Εξοικείωση σε σχήματα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης (κατά ISO/IEC 17021)
 • Επιμόρφωση σε Συστήματα Διαχείρισης (π.χ., ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 κ.ά.)
 • Εξοικείωση σε εργασία με βάσεις δεδομένων και ανάλυση στατιστικών στοιχείων
 • Γνώση μεθοδολογιών σύνταξης θεμάτων εξέτασης και δημιουργίας μελετών περίπτωσης (case studies)
 • Επικοινωνιακή ευχέρεια
 • Δυνατότητα αλληλεπίδρασης σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού
 • Εξαιρετικό γραπτό και προφορικό λόγο

Αποστολή βιογραφικών στο hr@unicert.gr