ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2019

2101

“Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών” στην Alpha Bank
έτους 2019

 

Η Alpha Bank συνεχίζοντας, για μία ακόμη χρονιά, την επιτυχημένη συνεργασία της με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, προσφέρει τη δυνατότητα σε μεταπτυχιακούς σπουδαστές πλήρους ή μερικής φοιτήσεως να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία έξι (6) μηνών, σε διαφόρους τομείς της Τραπέζης εντός του Νομού Αττικής. Οι επιλεγέντες θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευθούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, κοντά στο έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό ενός από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

  • Εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις
  • Δυνατότητα πλήρους απασχολήσεως
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)
  • Άριστη χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Ενημερωθείτε για τους τομείς της Τραπέζης που μπορείτε να απασχοληθείτε, επιλέγοντας τον τομέα που σας ενδιαφέρει:Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, αποκλειστικά και μόνον στο careeroffice@unipi.gr, επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα με θέμα «Πρακτική Alpha Bank» και σημειώνοντας έως δύο (2) κωδικούς ενδιαφέροντος έως και τις 25 Ιανουαρίου 2019.

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου (κυρία Μαρία Οικονόμου, τηλ.: 210 414 2565).