Πτυχιούχοι Πληροφορικής (ΤΕΙ, ή/και ΑΕΙ) με καλές γνώσεις Αγγλικών,

ζητούνται για στελέχωση ‘Global Service Desk’ (First Level Support on office 365)

στον Πειραιά.


Βιογραφικά στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  grc-careers@msc.com

Message subject could be: «ex  Unipi Career office»