ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – MBA

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

20ο συνέδριο BUSINESS WEEK 2018

Το μέλλον των Σχολών/ Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων: Η περίπτωση των προγραμμάτων ΜΒΑ

Το σύγχρονο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί στελέχη με σύγχρονες γνώσεις και ικανότητες. Οι σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, δημόσιες και ιδιωτικές, και τα προγράμματα ΜΒΑ τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς παρουσιάζουν αυξητική τάση από τη δεκαετία του 2000 και μετά. Η τάση αυτή θα συνεχισθεί, θα μειωθεί ή θα αντιστραφεί; Ποιο το παρόν στην αγορά εργασία και ποιο το μέλλον των πτυχιούχων τέτοιων προγραμμάτων σπουδών;

Τα παραπάνω εξετάζονται και αναλύονται στο 20ο συνέδριο BUSINESS WEEK 2018 με θέμα «Το μέλλον των Σχολών/ Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων: Η περίπτωση των προγραμμάτων ΜΒΑ» .

Κύριοι εισηγητές του συνεδρίου είναι ο Καθηγητής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Βρετανίας κ. David Wilson, o Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χατζηνικολάου Γεώργιος, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας κ. Κόλλιας Κωνσταντίνος και η Γενική Διευθύντρια της KPMG, κ. Παπατζήμου Βερώνη.

Συντονίζει ο Διευθυντής του MBA, Καθηγητής Λεωνίδας Χυτήρης.

Εναρκτήρια εκδήλωση: 21 Μαΐου 2018, ώρα 18:00-21:00, Ξενοδοχείο «Divani Caravel Hotel»
Οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίζονται 22 – 25 Μαΐου 2018, ώρα 18:00 – 21:00 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: του MBA του Πανεπιστημίου Πειραιώς : http://mba.unipi.gr/

του MBA’s Society : http://mba-society.gr/
και στα τηλέφωνα: +30 210 41 42 281 και +30 210 41 42 251.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ BUSINESS WEEK 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_BW_2018