Η εταιρία Farantouris Financial Advisors  ζητά απόφοιτους οικονομικών σχολών του Πανεπιστημίου Πειραιώς  για την στελέχωση τμήματος  χρηματοοικονομικών συμβούλων.

Αντικείμενο :  Asset Management – Financial Planning

Απαραίτητες προϋποθέσεις :

  • βαθμός πτυχίου >6,5
  • επαγγελματική εμφάνιση
  • Proficiency

Στοιχεία που θα συνεκτιμηθούν : μεταπτυχιακός τίτλος , σχετική προϋπηρεσία

http://www.farantouris.gr/


Αποστολή βιογραφικών – Γαργανίδη Έφη – egarganidi@gmail.com

Απόφοιτος  Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς