Διεθνής Εταιρεία με έδρα στον Πειραιά ζητάει απόφοιτο ΑΕΙ, για τη θέση «Βοηθός τμήματος Λειτουργιών Πωλήσεων» για αρχικά προσωρινή εργασία γραφείου με προοπτική μόνιμης συνεργασίας που θα εξαρτηθεί από την απόδοση. 

Για τη θέση απαιτείται άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ- MS Office, καθώς και καλή γνώση λογιστικής και διαχείρησης οικονομικών δεδομένων.

O υποψήφιος θα πρέπει να διακρίνεται για υπευθυνότητα και οργάνωση και να έχει όρεξη για μάθηση. Να είναι άτομο εργατικό, επικοινωνιακό, ευέλικτο, ευπροσάρμοστο και να διαθέτει ευγένεια και θετικό πνεύμα.  Επίσης, να μπορεί να λειτουργήσει ως μέλος ομάδας, αλλά ταυτόχρονα να συνδυάζει την ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, όπου χρειάζεται. Απαραίτητο είναι να μπορεί να ανταπεξέρχεται με εγρήγορση και συνέπεια στα καθήκοντά του δίνοντας έμφαση στη λεπτομέρεια και ποιότητα στο αποτέλεσμα.

Η αγγελία αφορά σε πενθήμερη εργασία (Δευτέρα έως Παρασκευή). Ωράριο: 09:00 – 17:00, με δυνατότητα διεύρυνσης ωραρίου, όταν χρειάζεται.


Βιογραφικά να αποσταλούν στο email: cvfiles2013@gmail.com