Η θέση προϋποθέτει γνώσεις για δημιουργία και υποστήριξη ηλεκτρονικού καταστήματος, είναι πλήρους απασχόλησης και αφορά σε απόφοιτους του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Απαραίτητη η άριστη γνώση Αγγλικών, σχεδιαστικών προγραμμάτων Photoshop, illustrator και γλώσσας προγραμματισμού (php,css).

Επιθυμητές γνώσεις IT support /help desk.

Αποστολή Βιογραφικών anna@pandoragreece.gr