ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Είμαστε γραφείο Πωλήσεων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ (leader στην ασφαλιστική αγορά), μέλος ενός μεγάλου χρηματοοικονομικού ομίλου και η δραστηριότητα μας αφορά την εξαιρετική εξυπηρέτηση και στήριξη των πελατών μας, με στόχο να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη και την πίστη τους και την ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών μας προϊόντων.

Οι αξίες που μας διέπουν είναι η ηθική, η καινοτομία και η υψηλών προδιαγραφών εξυπηρέτηση.

Ζητάμε δύο στελέχη που θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του γραφείου μας ως εξής:

Ο Unit manager, ο οποίος θα:

 • Συνεισφέρει στην αποτελεσματικότητα της ομάδας του, σχεδιάζοντας, κατευθύνοντας, ελέγχοντας, αξιολογώντας και υποστηρίζοντας τα μέλη της ομάδας, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του πελάτη και να εκπληρώνονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι.
 • Ελέγχει τις μεθόδους και το επίπεδο της εξυπηρέτησης.
 • Εφαρμόζει και επικοινωνεί τη γνώση, το όραμα και τους στόχους του, υποστηρίζοντας τα μέλη της ομάδας του, ώστε να αναπτυχθούν οι δυνατότητες τους, με στόχο την αποτελεσματικότητα τους.
 • Αξιολογεί και διορθώνει τις ενέργειες της ομάδας του, ώστε να είναι σύμφωνες με την κουλτούρα του γραφείου.
 • Εστιάζει, επίσης, στην προσωπική του ανάπτυξη και φιλοδοξία για καριέρα.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Γνώση Υπολογιστών (MS OFFICE)
 • Επικοινωνιακές, διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Ακεραιότητα, αποφασιστικότητα, προσαρμοστικότητα, φιλοδοξία για προσωπική ανάπτυξη και καριέρα
 • Πελατοκεντρική αντίληψη
 • Ηγετικές ικανότητες, Αναλυτική σκέψη, ικανότητα καθοδήγησης και έμπνευσης της ομάδας, προσήλωση στο στόχο

Παρέχονται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, bonus, ταξίδια, συνεχής και δια βίου εκπαίδευση και υποστήριξη, δυνατότητα εξέλιξης και δημιουργίας καριέρας, εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας.

Η αποστολή των βιογραφικών με κωδικό UNIT παρακαλούμε να γίνεται στο e-mail: humresdiv@gmail.com