Ζητείται βοηθός μισθοδοσίας για εταιρία Αnalog Group.

  • Προϋπηρεσία 1 χρόνο
  • Βασικός μισθός
  • Άμεση πρόσληψη

Βιογραφικά στο : hr_dpt@analog.com.gr