ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΑΛΥΨΩ» ΑΕΒΕ

Η θέση περιλαμβάνει:

-έλεγχο ορθότητας παραγγελιών πελατών και εγγράφων, καθώς και έλεγχο όλων των κινήσεων της ράμπας σε συνεργασία με τον επόπτη, το γραφείο διακίνησης και τους εργάτες των ψυκτικών αποθηκών,

– παραλαβές και οπτικό έλεγχο εισερχομένων εμπορευμάτων,

-διευθέτηση αποθηκευτικών χώρων βάσει προγραμματισμένων κινήσεων εμπορευμάτων.

Απαιτούμενα Προσόντα

-Επαγγελματική συμπεριφορά, ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες.

-Γνώση αγγλικής γλώσσας.

-Χειρισμός Η/Υ (Ms Office) ή WMS software θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους.

-Προσανατολισμός στην λεπτομέρεια και μεθοδικότητα.

-Επιθυμία για επαγγελματική εξέλιξη.

-Ακαδημαϊκή αριστεία.

Παροχές

-Βασικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας.

-Τρίμηνη περίοδος αξιολόγησης.

-Αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας – Equal opportunity employer.

-Δυνατότητα εξέλιξης σε εποπτεία, διακίνηση, ή ποιοτικό έλεγχο.

-Βιομηχανικό περιβάλλον εργασίας με ιδιαίτερες συνθήκες ψύξης ως μέρος αυτής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.kalypso.com.gr/company.htm

Αποστολή βιογραφικών: careeroffice@unipi.gr

Με θέμα στο email CVs/ΚΑΛΥΨΩ