Η  qmetric,  επιθυμεί να στελεχώσει, για λογαριασμό της Seven Group Α.Ε., τη θέση του/της

e-shop Manager

(Κωδικός Θέσης: ESM1)

Η Εταιρία-πελάτης

Τα Seven Spots είναι η μεγαλύτερη, σύγχρονη, ελληνική αλυσίδα καταστημάτων (76 σημεία) οικιακής ψυχαγωγίας. Περισσότερες πληροφορίες για τον πελάτη μας, μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

Η θέση 

Ο/η υποψήφιος/-α που θα επιλεγεί, θα εργάζεται στα κεντρικά γραφεία του πελάτη μας, στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει ως σκοπό την οργάνωση, τον συντονισμό και τη διαχείριση του e-shop (www.sevenspot.gr) της εταιρείας με στόχο την ανάδειξη του και την αναβάθμιση του ως βασικό μέσο πωλήσεων της εταιρείας και διαφήμισης των Seven Spots. Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του/της θα περιλαμβάνουν:

 • Παρακολούθηση στατιστικών επισκεψιμότητας του e-shop
 • Διασφάλιση ομαλής λειτουργίας του e-shop με την έγκαιρη αναγνώριση των τεχνικών προβλημάτων και τον συντονισμό των ενεργειών για την επίλυσή τους
 • Συνεχής και άμεση ενημέρωση σχετικά με τα νέα προϊόντα που παραλαμβάνονται
 • Επικοινωνία με τους Product Managers, προκειμένου να ανταλλάσσονται πληροφορίες και εκτιμήσεις που θα βοηθούν στην σωστή πρόβλεψη, παραγγελία, τροφοδοσία, στοκ
 • Επικαιροποίηση του e-shop σε αισθητικό και λειτουργικό επίπεδο, φροντίδα για την κατάλληλη εμφάνιση των προϊόντων
 • Διενέργεια ερευνών σε επίπεδο προϊόντων και τιμών ανταγωνισμού και ενημέρωση των αρμοδίων Product Managers
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών προώθησης/διαφήμισης του e-shop
 • Επίτευξη των συμφωνημένων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που αναλαμβάνει. 

Το προφίλ σας

Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα καθήκοντα της θέσης, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Επιθυμητή η καλή γνώση των προϊόντων και του ανταγωνισμού της εταιρείας πελάτη μας στην ελληνική αγορά
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Αξιοπιστία και υπευθυνότητα

Ο πελάτης μας προσφέρει

Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη της θέσης eshop Manager, σας προσφέρονται τα ακόλουθα:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης, στο πλαίσιο μίας συνεχώς αναπτυσσόμενης εταιρείας.

Ενδιαφέρεστε;

Εάν ναι, τότε μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας, πατώντας εδώ (Κωδικός Θέσης: ESM1).

Η εταιρία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.