Η Serinth Ltd, εμπορική εταιρεία ιατρικών μηχανημάτων με δραστηριότητα στους τομείς της φυσιοθεραπείας/αποκατάστασης, διαιτολογίας, πνευμονολογίας και sports science ζητεί:

Account Manager

Προσόντα:

  • Ηλικία 25-35 ετών και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Πτυχίο ΙΕΚ / ΤΕΙ / ΑΕΙ
  • Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων θα συνεκτιμηθεί
  • Καλή γνώση υπολογιστών και Αγγλικών
  • Δίπλωμα οδήγησης
  • Ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων, οργάνωση, ευελιξία και ομαδικό πνεύμα εργασίας

Άριστο εργασιακό περιβάλλον, μισθός και bonus, εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής, προοπτικές εξέλιξης σε μια αναπτυσσόμενη εταιρεία

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικά στο hr@serinth.gr  με κωδικό ΣΠ3/17