ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Υπεύθυνος/η Μισθοδοσίας

Περιγραφή θέσης:

 • Έκδοση μισθοδοσίας και διαχείριση των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν προς τους κρατικούς φορείς.
 • Παρακολούθηση των εξελίξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημέρωση και εφαρμογή αυτών.
 • Συμμετοχή και υποστήριξη τουτμήματος HR σχετικά με τα θέματα που αφορούν την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
 • Προετοιμασία αναφορών, αναλύσεων και στατιστικών που αφορούν τα στοιχεία της μισθοδοσίας.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης.
 • Προϋπηρεσία 2-3 έτη σε έκδοση μισθοδοσίας.
 • Άριστη γνώση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
 • Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office (κυρίως προγράμματος Excel). Γνώση χειρισμού λογισμικού Epsilon Μισθοδοσία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητες οργάνωσης και αποτελεσματικής διαχείρισης εργασιών.​​

Παροχές:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον.
 • Συνεχής εκπαίδευση.
 • Δυνατότητες εξέλιξης.
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.

 

Tα βιογραφικά θα αποστέλλονται στο παρακάτω link:

https://www.analoggroup.gr/kariera