ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Βοηθός Λογιστή/ρια

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης με προτίμηση στην Λογιστική
  • Προϋπηρεσία επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη
  • Γνώση Γενικής Λογιστικής , ΦΠΑ & λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων.
  • Γνώση Αγγλικής γλώσσας

 

Προσφέρονται:

  • Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
  • Προοπτικές εξέλιξης
  • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

Tα βιογραφικά θα αποστέλλονται στο παρακάτω link:

https://www.analoggroup.gr/kariera