Στο χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα πρόκληση. Ιδιαίτερα στη Lidl, είμαστε ευχαριστημένοι μόνο όταν και οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. Για το λόγο αυτό αναζητάμε αξιόπιστους συνεργάτες, τους οποίους θα προετοιμάσουμε με τον καλύτερο τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.

Προϊστάμενος-η Πωλήσεων στη Βόρεια Ελλάδα: διοίκηση καταστημάτων σε μια περιοχή της Βόρειας Ελλάδας (ευθύνη κατ/των σε μια περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας ή της Θράκης)

Για περισσότερες πληροφορίες: https://goo.gl/4zvbgt