Σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης των Προγραμμάτων Internship “i-work@nbg” 2015 – 2016, η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει για το 2017 20 θέσεις Internship παρέχοντας την ευκαιρία σε τελειόφοιτους και απόφοιτους μεταπτυχιακών σπουδών της τελευταίας διετίας (από 1/6/2014) να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, μέσω έμμισθης πρακτικής άσκησης, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας  6 έως 12 μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, τις θέσεις πρακτικής άσκησης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία επιλογής, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Τράπεζας, https://www.nbg.gr/greek/i-work_nbg.