«Η Εταιρεία ΥΔΡΑΚΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. αναζητά απόφοιτο Πληροφορικής, με γνώση γλώσσας JAVA, Javascript, PHP, για ανάπτυξη εφαρμογής online προγραμμάτων σε ιστοσελίδα.

Η γνώση MySQL θα θεωρηθεί προσόν.

Τύπος Εργασίας: Ανάθεση συγκεκριμένου έργου (project) – Σύμβαση έργου/έργων

Η επιτυχής ανταπόκριση – συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε πιο συστηματική μορφή εργασίας.

Έδρα: Αθήνα

Αποστολή Βιογραφικών:  info@hydractis.gr Υπόψιν κου Βασίλη Παπαδόπουλου