Διεθνής Ναυτιλιακή Εταιρεία στον Πειραιά, αναζητά υπαλλήλους γραφείου για άμεση πρόσληψη με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Οι υποψήφιοι για αυτές τις θέσεις(50) θα πρέπει να είναι Απόφοιτοι Πανεπιστημίου Πειραιώς

και να έχουν: 

·         Άριστη γνώση Αγγλικών (επιπέδου Proficiency)

·         Γνώση Word & Excel

·         Εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Οι υποψήφιοι εφόσον περάσουν επιτυχώς screening tests (μονόωρης διάρκειας σε υπολογιστή)

θα κληθούν σε προγραμματισμένη συνέντευξη στα Αγγλικά, με στελέχη της εταιρίας μας.

Οι επιτυχόντες στα ανωτέρω δύο στάδια, προσλαμβάνονται άμεσα και εκπαιδεύονται σχετικά.

Πρόκειται για εργασία γραφείου οκτάωρης εσωτερικής απασχόλησης.

 

Αποστολή βιογραφικών: ssdccv2015@gmail.com