Καθηγητής Νικόλαος Γεωργόπουλος
Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης
Πρόεδρος Τμήματος Τουριστικών Σπουδών
email: ngeorgop@unipi.gr