ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Στέλεχος Μarketing (ΚΩΔ. MARKEXEC)

Ο όμιλος με πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά τροφίμων την τελευταία 50ετία, ηγετική θέση στον κλάδο του και παραγωγός πολυβραβευμένων επώνυμων προϊόντων ανακοινώνει την αναδιάρθρωση του οργανογράμματος με την πρόσκληση πρόσληψης Στελέχους Marketing, για την παρακολούθηση και ανάλυση της αγοράς του λιανικού εμπορίου (retail market monitoring and analytics), την ανάπτυξη διεθνών αγορών (international markets), νέων τεχνολογιών προώθησης (new media marketing) και κοινωνικών δικτύων προώθησης, διάδοσης και παρακολούθησης αγορών (social networks consumer monitoring and marketing).

Αρμοδιότητες θέσης :
Ο/η υποψήφια θα προτείνει προγράμματα προώθησης πωλήσεων ανά προϊόν και αγορά, θα αναλύει σχετικά στοιχεία, θα παρακολουθεί την ολοκλήρωση των σχετικών προγραμμάτων εργασιών ή τη διοργάνωση των επιχειρηματικών γεγονότων σε προβλεπόμενο χρόνο και θα συντάσσει περιεκτικές αναφορές διοίκησης. Επιπλέον, θα ασχολείται με την επίλυση λειτουργικών προβλημάτων σχεδιασμό προϊόντων, χρήσης της επωνυμίας, όπως προκύπτουν από την ανάπτυξη των στοιχείων διανομής προϊόντων και του ανταγωνισμού. Θα λειτουργεί σαν εκτελεστικός βραχίονας των αποφάσεων για θέματα διεύρυνσης των αγορών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι ενδεικτικές και διαμορφώνονται με βάση τις δεξιότητες του στελέχους και την κατανομή του έργου μεταξύ εθνικών και διεθνών αγορών.

 

Επίπεδο συνεργασίας: Δντης Πωλήσεων, Υπεύθυνος Σχεδιασμού Συσκευασιών, Γραμματεία Διοίκησης, Δντες Τμημάτων

Επίπεδο Αναφοράς: Δντης Πωλήσεων, Υπεύθυνος Εξαγωγών

 

 

 

 

Απαιτούμενα Στοιχεία:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ με τίτλο σπουδών επιχειρηματικής/ποσοτικής κατεύθυνσης (ενδεικτικά: marketing, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, βιομηχανική διοίκηση, δοίκηση και τεχνολογία, μαθηματικά,  δίκτυα διανομής, επιχειρησιακή έρευνα, επικοινωνία κλπ), μηχανικού παραγωγής και επιθυμητές (δια ζώσης, κατά προτίμηση) μεταπτυχιακές σπουδέςτης ημεδαπής ή της αλλοδαπής (που θα συμπληρώνουν διεπιστημονικότητα ή εξειδίκευση που θα εξηγείται στη σχετική επικαλυπτική επιστολή του/της υποψηφίου). O συνδυασμός εμπειρίας σε ποσοτικές μεθόδους και έρευνα καταναλωτικής συμπεριφοράς θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
 • Προϋπηρεσία σε εταιρικό διοικητικό περιβάλλον, τουλάχιστον τρία χρόνια (με δυνατότητα παροχής συστατικής επιστολής, κατόπιν αιτήματος)
 • Άριστα αγγλικά και πρόσθετη ξένη γλώσσα θα αξιολογηθεί θετικά
 • Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού αυτοματισμού γραφείου- διαδικτύου-κοινωνικών δικτύων, λογισμικού επεξεργασίας εικόνας ή σχεδιασμού
 • Δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, παρακολούθησης προθεσμιών, μεθοδική σκέψη, οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ηλικία έως 35 ετών
 • Εναλλακτικά, για μεγαλύτερη ηλικία (έως 50 ετών) συγκεκριμένη σχετική εργασιακή προϋπηρεσία  ή χειρισμού λογαριασμών διαφήμισης ή επικοινωνίας για τον κλάδο τροφίμων κάνουν τον/την υποφήφιο/α επιλέξιμο.
 • Εγκατάσταση στα Χανιά ή στο Δήμο Κισάμου, όπου βρίσκονται τα γραφεία διοίκησης του ομίλου. Η εταιρεία θα διευκολύνει και την οικογενειακή εγκατάσταση σε περίπτωση μετοίκησης του υποψηφίου από περιοχή εκτός Χανίων ή εκτός Κρήτης.
 • H αποστολή του βιογραφικού προτιμάται να ακολουθεί το ευρωπαϊκό πρότυπο Europass http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

 

 Διαδικασία Επιλογής

 1. Αξιολόγηση και Έλεγχος Βιογραφικού, με βάση τα απαιτούμενα στοιχεία.
 2. Γραπτή δοκιμασία βασικών γνώσεων αγοράς και προσομοίωσης (σχεδιασμού) πραγματικού εταιρικού θέματος marketing, για όσους επιλεγούν από τα βιογραφικά.
 3. Παρουσίαση του/της υποψηφίου με τη μορφή power point για το εταιρικό θέμα της δοκιμασίας και του κλάδου τροφίμων και την εμπειρία του/της υποψηφίου (για όσους επιλεγούν από τη γραπτή δοκιμασία).
 4. Τελική συνέντευξη για όσους επιλεγούν μετά την παρουσίαση, στην Επιτροπή του ΔΣ
 5. Οι διαδικασίες 1 και 2 θα γίνουν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας (στην Αθήνα ή στα Χανιά, ανάλογα με την προέλευση των υποψηφίων). Οι διαδικασίες 3 και 4 θα γίνουν στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Ομίλου στα Χανιά.

H εταιρεία προσφέρει:

      Σύγχρονο διοικητικό περιβάλλον σε μικρό αστικό κέντρο

      Δυνατότητα εγκατάστασης στα Χανιά ή στην Κίσσαμο (περιοχές με καλή ποιότητα ατομικής και οικογενειακής ζωής)

      Ικανοποιητικό επίπεδο μισθοδοσίας και άλλες παροχές εξετάζονται κατά περίπτωση

      Δυνατότητες εξέλιξης και προσωπικής βελτίωσης, σε έναν όμιλο με ενασχόληση με τα τρόφιμα και τον τουρισμό, μεγάλες προοπτικές διεθνούς ανάπτυξης και ιδιαίτερης κοινωνικής συμβολής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού διαβάσουν την ολοκληρωμένη προκήρυξη στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.tomanna.gr , να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (με τα κύρια στοιχεία της εμπειρίας τους και της δυνατότητας αποτελεσματικής εκτέλεσης και παρακολούθησης προγραμμάτων προώθησης, διοργάνωσης εκδηλώσεων και επιλεξιμότητας για τη θέση), έως τις  07 Nοεμβρίου 2016. Ο προγραμματισμός της αρχικής διαδικασίας επιλογής, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων, είναι για τις 25-26-27 Νοεμβρίου. Η έναρξη της απασχόλησης έχει προγραμματιστεί για το μήνα Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2017, μετά από σχετικές συνεννοήσεις. Για οποιαδήποτε μεταβολή του χρονοδιαγράμματος θα υπάρξει ειδική ηλεκτρονική ενημέρωση.

Οι αποστολές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr@tomanna.gr με θέμα “Position MARKEXEC – <όνομα υποψηφίου>”. Θα υπάρξει επιβεβαίωση για κάθε αποστολή, με αριθμό αναφοράς. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία/διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στον επιστημονικό σύμβουλο της επιλογής Δρ. Θ. Κατερινάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση to_manna@otenet.gr, (Υπ’όψιν Θ. Κατερινάκη).