ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, και με ταχύτατα αναπτυσσόμενο δίκτυο πωλήσεων σε όλη την Ευρώπη, αναπτύσσει, εμπορεύεται και διακινεί τα πιο δυνατά Βrands βιομηχανικών εργαλείων . Έχοντας εξωστρεφή χαρακτήρα, στοχεύει να γίνει ένας από τους πρωταγωνιστές στο τομέα των εργαλείων στην Ευρωπαϊκή επικράτεια, ζητά να προσλάβει:

JUNIOR PRODUCT MANAGER

Περιγραφή θέσης

Στέλεχος με εμπειρία σε τμήμα marketing πολυεθνικής ή μεγάλη ελληνικής εταιρείας. Ο υποψήφιος θα είναι μέλος της ομάδας μάρκετινγκ, με ευθύνη την επίτευξη του πλάνου πωλήσεων και της κερδοφορίας των προϊόντων της εταιρείας, διαμέσου της εφαρμογής της στρατηγικής μάρκετινγκ και τον σχεδιασμό πλάνων ενεργειών.

 Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή Deree με κατεύθυνση το Marketing ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Marketing
  • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον ετών σε ανάλογη θέση
  • Πολύ καλή γνώση και εξοικείωση με το Internet και τα Social media
  • Άριστη γνώση Αγγλικής (Proficiency) και Ελληνικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση MS Office, περιβάλλοντος ERP

Ικανότητες

  • Οργανωτικές ικανότητες και αναλυτική σκέψη
  • Υπευθυνότητα με έμφαση στο αποτέλεσμα
  • Επικοινωνιακή ευχέρεια και πνεύμα ομαδικότητας
  • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία και δημιουργική σκέψη

 Παροχές

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης με συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση

Αποστολή βιογραφικών στο  Email  hr4@fournarakis.gr