ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΑΕ με ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, και με ταχύτατα αναπτυσσόμενο δίκτυο πωλήσεων σε όλη την Ευρώπη, αναπτύσσει, εμπορεύεται και διακινεί τα πιο δυνατά Βrands βιομηχανικών εργαλείων . Έχοντας εξωστρεφή χαρακτήρα, στοχεύει να γίνει ένας από τους πρωταγωνιστές στο τομέα των εργαλείων στην Ευρωπαϊκή επικράτεια και

Ζητεί

Marketing Manager

Περιγραφή θέσης

Αναζητάμε στέλεχος με εμπειρία σε τμήμα marketing πολυεθνικής ή μεγάλη ελληνικής εταιρείας, με γνώσεις business plan & budgeting ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαχείριση εμπορικής πολιτικής. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναφέρεται στον Εμπορικό Δ/ντη και θα υποστηρίζει όλες τις ενέργειες της εμπορικής διεύθυνσης. Η φιλοσοφία «DIY» και γενικά τα «Μαστορέματα» πρέπει να είναι το χόμπι του κατάλληλου υποψηφίου και ένα από τα πιο δυνατά προσόντα του. Η έφεση σε περιβάλλον ERP – CRM είναι απαραίτητο προσόν

 Καθήκοντα

 • Συμμετοχή στην υλοποίηση της στρατηγικής Marketing της εταιρείας με κύριο στόχο την αύξηση των πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση εμπορικής πολιτικής
 • Συνεχόμενη έρευνα Αγοράς παρακολούθηση των στατιστικών στοιχείων
 • Δημιουργία αποτελεσματικών Ενεργειών Προώθησης των προϊόντων της εταιρείας και υποστήριξη του μοντέλου πωλήσεων παρέχοντας συνεχόμενη εκπαίδευση των πωλητών
 • Έλεγχος και follow up των ενεργειών Marketing και Πωλήσεων και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αυτών
 • Δημιουργία και αποστολή εβδομαδιαίων newsletter
 • Παρακολούθηση προιοντικών / ποσοτικών  / αξιακών πωλήσεων με σκοπό τη βελτίωση τους
 • Συλλογή και ανάλυση στοιχείων για νέα προϊόντα και τιμολογιακές πολιτικές σε σχέση με τον ανταγωνισμό
 • Ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων πωλήσεων
 • Θα προτείνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων η και την και την εξέλιξη των υπαρχόντων σε συνεργασία με άλλα τμήματα της εταιρείας
 • Συμμετοχή στο marketing budget
 • Γνώση του e-marketing & e-commerce επιθυμητή

 Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή Deree με κατεύθυνση το Marketing ή τη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Marketing
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 5 τουλάχιστον ετών σε ανάλογη θέση
 • Πολύ καλή γνώση και εξοικείωση με το Internet και τα Social media
 • Γνώσεις Digital Marketing είναι απαραίτητες
 • Άριστη γνώση Αγγλικής (Proficiency) και Ελληνικής γλώσσας (ευχέρεια γραπτού και προφορικού λόγου)
 • Άριστη γνώση MS Office, περιβάλλοντος ERP – CRM,  χρήση internet και social media

Ικανότητες:

 • Οργανωτικές ικανότητες και αναλυτική σκέψη
 • Υπευθυνότητα, έμφαση στο αποτέλεσμα
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας-συνεργασίας
 • Ικανότητα εργασίας βάσει αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων
 • Στρατηγική και Δημιουργική σκέψη

 Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον με Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης
 • Συνεχής Εκπαίδευση και επιμόρφωση

Αποστολή βιογραφικών στο Email  hr4@fournarakis.gr