Τίτλος Θέσης : Digital Marketing Specialist
Digital Marketing Specialist
Συμμετέχει στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των projects και της στρατηγικής Online Προώθησης στους πελάτες της εταιρίας, με στόχο την ανάπτυξη και επέκταση των υπηρεσιών και την επίτευξη των e – Marketing KPIs. Είναι υπεύθυνος για την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρίας πάντα σε εναρμόνιση με τους προκαθορισμένους στόχους όπως επίσης και με τις διεθνείς τάσεις της αγοράς με στόχο να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο πελατών. Άτομο με χαρακτήρα οργανωτικό, αναλυτικό με άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες.
Κύριες Υπευθυνότητες:

 Συμβολή στο σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στην ανάλυση των Web SEO/SEM, Social Media, Display Advertising Campaigns.
 Σύνταξη αναφορών (reports) για την παρακολούθηση και τη βελτίωση της απόδοσης της ηλεκτρονικής παρουσίας της εταιρίας βάσει των στόχων που έχουν τεθεί.
 Παρακολούθηση της ηλεκτρονικής αγοράς και εξεύρεση νέων διεθνών τάσεων για τη βελτιστοποίηση της online παρουσίας.
 Σχεδιασμός πλάνου διαφήμισης και υλοποίηση Adwords Campaigns για ευρύ χαρτοφυλάκιο πελατών.
 Συμβολή στο σχεδιασμό και στην αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Απαιτούμενα Προσόντα:

 Πτυχίο ΑΕΙ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μarketing.
 Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος με κατεύθυνση το Marketing, Digital Marketing ή σε κάποιο άλλο σχετικό αντικείμενο.
 Απαραίτητη Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 χρόνια.
 Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 Άριστη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικών προγραμμάτων (Adobe Photoshop, digital platforms – unbounce.com ή κάτι αντίστοιχο).
 Εξοικείωση με Google AdWords, Google Analytics, Facebook and LinkedIn Ads.
 Χαρακτήρας ευσυνείδητος, υπεύθυνος, οργανωτικός με ομαδικό πνεύμα και με ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια.
 Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Η εταιρία μας προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, συμμετοχή στην ομαδική ασφάλιση και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη σε ένα φιλικό, σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας.
Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ιωάννα Ντανάκα, idanaka@europisti.gr