ΑΓΓΕΛΙΑ

Η εταιρεία ΓΙΟΥΝΙΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., με εικοσαετή παρουσία στο χώρο των Διεθνών Μεταφορών, ενδιαφέρεται να προσλάβει απόφοιτους του Πανεπιστημίου Πειραιά για το τμήμα πωλήσεών της.

Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση αγγλικών, ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγματευτική ικανότητα.

Αποστολή βιογραφικών στο fitrou@unit-hellas.gr υπ ’όψιν κας Φύτρου.