Το Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης e-learning Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου μαθημάτων στα κάτωθι εκπαιδευτικά αντικείμενα:

 • Χρήση Λειτουργικού Συστήματος Windows 7 και Outlook
 • Επεξεργασία κειμένου – το πακέτο WORD
 • Δημιουργία παρουσιάσεων – το πακέτο POWERPOINT
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων με χρήση DREAMWEAVER
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων με WordPress
 • Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών με Joomla
 • Στατιστική ανάλυση δεδομένων – το πακέτο SPSS
 • Το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων “SOFT1 ERP”, Επίπεδο 1
 • Προγραμματισμός με το πακέτο MATHEMATICA
 • Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων – το πακέτο STATGRAPHICS
 • Εκμάθηση και Εφαρμογές Μαθηματικών Πακέτων Λογισμικού  (Maple-Mathematica)
 • Γενικά Μαθηματικά
 • Ειδικές μορφές Ποσοτικής Ανάλυσης
 • Πιθανότητες- Στατιστική
 • Θεωρία Αριθμών
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Γλώσσες Προγραμματισμού, Μεταγλωττιστές και ψευδοκώδικας
 • Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
 • Αλγόριθμοι για πρακτικά προβλήματα Πληροφορικής
 • Κρυπτογραφία
 • Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού με UML και RUP
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός με C++
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων
 • Διαδικτυακός Προγραμματισμός με Java
 • Ανάπτυξη εφαρμογών σε .ΝΕΤ με C#
 • Επιχειρησιακά Πληροφορικά Συστήματα
 • Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων / Pen testing
 • Νομική Πληροφορική
 • Ηλεκτρονική Μάθηση – Η Πλατφόρμα “Moodle”, Επίπεδο 1
 • Ηλεκτρονική Μάθηση – Η πλατφόρμα “E-class”, Επίπεδο 1
 • Ηλεκτρονικές Προμήθειες

Το Πρόγραμμα ανταποκρινόμενο στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες προχώρησε σε μειώσεις του κόστους παρακολούθησης από τον Σεπτέμβριο του 2012. Το Πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις από:  

 •  Aποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν συγκεκριμένες έννοιες στην Πληροφορική έχοντας ή όχι γνώσεις πάνω στο αντικείμενο αυτό
 • πτυχιούχους όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας που είτε δεν εργάζονται είτε έχουν θέση απασχόλησης σε τομείς ή θέσεις που άπτονται του αντικειμένου του προγράμματος και γενικά σε όσους θέλουν να ενημερωθούν για τις εξελίξεις του χώρου της Πληροφορικής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 02/11/2012 και 

Έναρξη μαθημάτων 7/11/2012

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος : https://elearning.cs.unipi.gr  

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα  https://elearning.cs.unipi.gr ή επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Προγράμματος στα τηλέφωνα 210 414 2263 και 210 414 2133 ή μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση: elearncs@unipi.gr

prosklisi_sep_2012