Η ΟΤΕ Ασφάλιση, Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης, 100% θυγατρική του Ο.Τ.Ε., ενδιαφέρεται να συνεργαστεί στον τομέα της προώθησης ασφαλιστικών εργασιών εντός και εκτός του ομίλου ΟΤΕ, αλλά και της εξυπηρέτησης πελατών, με δύο απόφοιτους του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής με άνεση στην προσωπική επαφή, άνω των 25 ετών (για άνδρες, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις)  και ευχάριστη προσωπικότητα.

Theseis Ergasias OTE ASFALISI 02.10.12