Μαρία Οικονόμου

Υπεύθυνη Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας – Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τηλ. +30 210  414 2565

E-mail: moikonomou@unipi.gr«>moikonomou@unipi.gr

website: www.career.unipi.gr