Πρόγραμμα Σεμιναρίων Ένταξης στην Αγορά Εργασίας και Εργασιακών Δεξιοτήτων για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2013

Η θεματολογία των σεμιναρίων Ένταξης στην Αγορά Εργασίας περιλαμβάνει:
α) τη σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής και
β) την προετοιμασία για την παρουσία σε Συνέντευξη Πρόσληψης.

Ο κύκλος σεμιναρίων  Εργασιακών Δεξιοτήτων καλύπτει θέματα όπως:
α) Εργασιακό stress και  Διαχείριση χρόνου,
β) Λήψη Απόφασης και Επίλυση Προβλημάτων,
γ) Τύποι Ηγεσίας και Συναισθηματική Νοημοσύνη.

Όλα τα  σεμινάρια πραγματοποιούνται σε μικρές ευέλικτες ομάδες με έμφαση στη βιωματική μάθηση και στην παροχή πρακτικών συμβουλών από τους συμβούλους του Γραφείου Διασύνδεσης. Ο κύκλος των σεμιναρίων είναι δωρεάν και πραγματοποιείται καθ’όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η συμμετοχή στα σεμινάρια γίνεται μόνο κατόπιν κράτησης θέσης (τηλεφωνικά στο 210 414 2562 ή μέσω email στο gdiasyn@unipi.gr).

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των σεμιναρίων στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Seminaria SEP Jan_Feb 2013

Seminaria SEP Noemvrios – Dekemvrios 2012