Ανώνυμη Εταιρεία ηγέτης στον κλάδο των τροφίμων με διεθνή παρουσία και φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης ζητά να στελεχώσει τη θέση του εσωτερικού ελεγκτή. Παρακαλούμε αποστείλατε τα βιογραφικά σας το αργότερο έως 31 Ιουλίου στο email του Γραφείου Διασύνδεσης (gdiasyn@unipi.gr) με την ένδειξη:  Για τη θέση Εσωτερικού Ελεγκτή

Theseis Ergasias Internal Auditor 20.07.2012