Εκ μέρους εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας αυτοματοποίησης με έδρα στο Ludwigshafen στη Γερμανία ζητείται ένας/μια Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Software S7 / WinCC) για το SPS-προγραμματισμό και απεικόνιση

Theseis Ergasias Tsoukis 20.08.12