#ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2017
Αρχική Κωδικάς Δεοντολογίας

Κωδικάς Δεοντολογίας

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΥΤΟΥ.

Σε καμία περίπτωση ο Κώδικας δεοντολογίας δεν αποτελεί ένα σύνολο νομικών κανόνων. Περιλαμβάνει τις αρχές που τα μέλη του συνόλου αποδέχονται οικειοθελώς και θεωρούν ότι πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά και την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Υπό αυτή την έννοια ο Κώδικας Δεοντολογίας δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί στα μέλη που τον αποδέχονται οικειοθελώς και μεριμνούν για την εφαρμογή του .

Παράλληλα ένας κώδικας δεοντολογίας ασχολείται μόνο με τις συμπεριφορές των μελών που τον αποδέχονται και σε πολύ μικρό βαθμό με την διαδικασία οργάνωσης ή διαχείρισης διαδικασιών (ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών). Έτσι, για παράδειγμα, ένας κώδικας που αφορά τα Γραφεία Διασύνδεσης θα αναφέρεται στη τήρηση των νόμων αλλά δεν είναι σκόπιμο να αναφέρεται στο τρόπο τήρησης των νόμων αυτών, ούτε και στους νόμους αυτούς καθαυτούς. Στόχος του Κώδικα Δεοντολογίας δεν είναι να αναπτύξει το περιεχόμενο των Νόμων αλλά να διευκρινίσει την απόφαση των εμπλεκομένων να τηρήσουν τους Νόμους αυτούς. Αντίστοιχα, ένας Κώδικας δεοντολογίας μπορεί να αναφέρεται στην προσπάθεια προστασίας των δεδομένων από τη χρήση νέων τεχνολογιών αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αναφέρεται στον τρόπο που θα επιτευχθεί η ασφάλεια αυτή, διότι αυτό αποτελεί μια διαδικασία και ένας Κώδικας δεοντολογίας δεν αφορά διαδικασίες αλλά όπως είπαμε κοινά αποδεκτές συμπεριφορές.

Οι κώδικες δεοντολογίας που έχει θεσπίσει το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι οι παρακάτω:

Κώδικας Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης με μαθητές και φορείς ΣΕΠ
Κώδικας Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης με φοιτητές μεταπτυχιακούς φοιτητές και απόφοιτους
Κώδικας Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης με εργοδοτικούς οργανισμούς και εργοδότες
Κώδικας Δεοντολογίας του Γραφείου Διασύνδεσης με Ιδιωτικούς Οργανισμούς Ευρέσεως Εργασίας – ΙΟΕΕ

Οι παραπάνω κώδικες εγκρίθηκαν από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ( Συνεδρίαση 10 η /31.05.2007). Θέματα ελέγχου και συμμόρφωσης με τους εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας αναλαμβάνει η Επιτροπή Δεοντολογίας που ορίζεται από την Σύγκλητο.

ethics_mathites

ethics_ioee

ethics_ergodotes

ethics_apofoitoi

Latest News

Follow us

1,452ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
43ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής