«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΠΕ»

345

«Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» 

Ωφελούμενοι: άνεργοι, ηλικίας 25-29 ετών πτυχιούχοι θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής)

Εκπαιδευτικό επίδομα: 800€

  • Επιδοτούμενη θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 400 ωρών στις ειδικότητες:
  • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού,
  • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών,
  • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.

Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση διάρκειας 200 ωρών σε ιδιωτικές εταιρείες.

Συμβουλευτική υποστήριξη των ανέργων.

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι καταρτιζόμενοι σε συνεργασία με τον Φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS.

Για περισότερες πληροφορίες ή για την υποβολή Αίτησης Συμμετοχής, μπορείτε να απευθύνεστε)

κα Μαρινάκη Ντορίνα στο τηλ. 210 4629300 (εσωτ. 205) e-mail: nmarinaki@apopsi.gr

και  κα Αηδονίδου Ελεάννα στο τηλ. 210 4629300 (εσωτ. 270) e-mail eaidonidou@apopsi.gr

 ή επισκεφτείτε το site της εταιρείας μας  www.apopsi.gr