ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ZEAS MARINE SUPPLY

428

Η ZEAS MARINE SUPPLY εμπορική εισαγωγική επιχείρηση ναυτιλιακών ειδών και παροχής υπηρεσιών συντήρησης σκαφών ζητάει:

Υπάλληλο πωλήσεων και διαχείρισης αποθήκης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών Microsoft Office)
  • Δίπλωμα οδήγησης μηχανής και αυτοκινήτου
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες απαραίτητες για την επαφή με πελάτες

Προαιρετικά προσόντα:

  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή στις πωλήσεις γενικά
  • Πτυχίο ανωτάτης σχολής

Αποστολή βιογραφικών στο: zeasmarine@gmail.com

Εταιρικό email: info@zeasmarinesupply.com