ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ALLIANZ

270

Ο κορυφαίος Χρηματοοικονομικός Οργανισμός Allianz, ζητά συνεργάτες για την στελέχωση γραφείου της στην περιοχή του Πειραιά υπό την εποπτία του Διευθυντή Καταστήματος κου. Κούρτη Δημητρίου.

Παροχές:

  • Ελκυστικό πακέτο αμοιβών (προμήθειες, bonuses)
  • Δυνατότητα οικονομικής στήριξης (υπό προϋποθέσεις)
  • Ομαδική Ασφάλιση
  • Συνεχής εκπαίδευση σε νέα προϊόντα
  • Ευκαιρία δυναμικής εξέλιξης καριέρας

Προφίλ υποψηφίου:

  • Ηλικία: από 25 έως 45 ετών
  • Εκπαίδευση: πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ επιθυμητό (αλλά όχι απαραίτητο)
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ: απαραίτητη

Θα αξιολογηθεί σοβαρά προηγούμενη προϋπηρεσία ή σπουδές σε πωλήσεις – Marketing.

Αποστείλατε Βιογραφικό στο email: Bra0617@allianz.gr (Yπ’ όψιν κ. Κούρτη Δημητρίου)