ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ‘ΙΚΑΡΟΣ’ ΣΕ ΕΥΦΥΗ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΜΕΑ, DRONES, UAV)

302

Πρόσκληση υποψηφίων διδακτόρων για ερευνητική συνεργασία με την ομάδα ‘ΙΚΑΡΟΣ’ σε ευφυή έλεγχο και ανάλυση οπτικών δεδομένων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΜΕΑ, drones, UAV)

Αντικείμενα έρευνας/ανάπτυξης:

  • Μηχανική μάθηση για ανάλυση οπτικών δεδομένων και έλεγχο drones
  • Ρομποτική όραση drones
  • Ανάλυση οπτικής πληροφορίας (εικόνων και βίντεο) από drones
  • Υπολογιστική κινηματογραφία με drones
  • Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων σε εφαρμογές με drones
  • Ανάλυση δεδομένων RGB-D, νεφών σημείων, χαρτών για drones
  • Έλεγχος συνεργατικών και αυτόνομων ρομπότ (drones)
  • Υλοποιήσεις λογισμικού σε Robotic Operating System (ROS)

 

Υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης και εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, μετά από δημόσια ανταγωνιστική προκήρυξη θέσεων στο τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, σε επίπεδο υποψήφιου διδάκτορα.

Θα προτιμηθούν ερευνητές απόφοιτοι προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών Πληροφορικής ή ΗΜΜΥ ή συναφών και ισότιμων Πανεπιστημιακών σχολών με:

  • γνώσεις ανάπτυξης λογισμικού (C++, Python)
  • γνώσεις μηχανικής/βαθειάς μάθησης ή/και τεχνητής όρασης ή/και ρομποτικής ή/και επεξεργασίας εικόνας/βίντεο/σήματος.

Βιογραφικά: Καθηγητής Ιωάννης Πήτας, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, pitas@aiia.csd.auth.gr, 2310-996304.