ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ – ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ

742

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
στο Τμήμα Διανομής
εκτός ΕΣΠΑ, έμμισθη,
με διάρκεια 6μηνη
Αποστολή βιογραφικού
career@lilly.com
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΔ1