ΘΕΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ INTER ALIA

447

Get it Right: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα εργασίας, Φεβρουάριος 2019 – Φεβρουάριος 2020

Aναζητούμε 6 εθελοντές ηλικίας 18 έως 24 ετών που θα στελεχώσουν την ομάδα υλοποίησης του σχεδίου “Get it Right”.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της Inter Alia (www.interaliaproject.com) για το 2019 και της στρατηγικής του δικτύου μας (2018-2020), το σχέδιο Get it Rightπροσβλέπει στην ανάπτυξη της δυνατότητάς των νέων να λειτουργούν ανεξάρτητα και να συνδιαμορφώνουν το προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Οι δράσεις αποσκοπούν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με τη χρήση της τεχνολογίας, τη διάδοση πληροφορίας και τη διαμόρφωση γνώμης. Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν τη δομή και το περιεχόμενο των δράσεων ενώ ταυτόχρονα θα είναι δέκτες γνώσης και κατάρτισης. Συγκεκριμένα:

 • Θα συντονίσουν ομάδες μαθητών Β’ και Γ’ Λυκείου, που θα μελετούν τη χρήση τεχνολογίας, μαζί με ερευνητές της Inter Alia.
 • Θα δουλέψουν μαζί προσχεδιάζοντας μια μαθησιακή ενότητα για υλοποίηση από νέους προς συνομηλίκους τους, σχετικά με την επίγνωση για τα μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιώντας εργαλεία μη-τυπικής μάθησης.
 • Θα συμμετάσχουν σε διεθνές εργαστήριο όπου θα συνεργαστούν με νέους από άλλες χώρες για την οριστικοποίηση μιας μαθησιακής ενότητας για υλοποίηση από νέους σε νέους για διεθνή χρήση.
 • Θα διοργανώσουν δράσεις για να δοκιμαστούν τα εργαλεία της μαθησιακής ενότητας σε μαθητές λυκείου.
 • Θα παρουσιάσουν τη μαθησιακή ενότητα σε επαγγελματίες συμβούλους νέων, για να λάβουν ουσιαστική κριτική και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο “Get it Right” μπορείτε να βρείτε εδώ: https://goo.gl/2Fny7o

Επιπλέον, στους εθελοντές προσφέρεται:

 • Καθοδήγηση και συμβουλευτική καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας.
 • Προτεραιότητα συμμετοχής στις δράσεις της Inter Alia στο εξωτερικό.
 • Χώρος εργασίας και συμμετοχή σε μία δυναμική, νεανική, διεθνή ομάδα.
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες δράσεις του οργανισμού.
 • Κάρτα για τα μέσα μεταφοράς.
 • Πιστοποιητικό βάσει των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων τους.

Χρόνος απασχόλησης: 8 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο

Επιθυμητή Εμπειρία και Δεξιότητες

 • Ενδιαφέρον και ευαισθησία σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς πραγματικότητας.
 • Εμπειρία στον τομέα της κοινωνίας των πολιτών και της διοργάνωσης κοινωνικών, πολιτιστικών ή/και εκπαιδευτικών δράσεων είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.
 • Σπουδές σε συναφές αντικείμενο (ΜΜΕ, κοινωνιολογία, πολιτικές επιστήμες, ανθρωπολογία κλπ.) είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.
 • Γλώσσες
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική)
 • Γνώση άλλης γλώσσας, κυρίως Γαλλικών, αποτελεί πλεονέκτημα. 

Υποβολή αιτήσεων & πληροφορίες

Παρακαλούμε να αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα και σύντομη περιγραφή των λόγων για τους οποίους επιθυμείτε να λάβετε μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικά και έως τις 20 Ιανουαρίου στον Νίκο Παπακώστα στη διεύθυνση: papakostas@interaliaproject.com.