ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – EEPA ΕΕ

357

H EEPA ΕΕ εταιρεία συμβούλων στα συστήματα ποιότητας και πρωτοπόρος στην εφαρμογή του προτύπου ΕΝ 16636:2015 στην αγορά των εταιριών απεντομώσεων, με έδρα την Αθήνα αναζητά συνεργάτες συμβούλους συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001, 14001, 18001, 22000, 27001, BRC, IFS).
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
 • Εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων για την τήρηση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας

 Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (επιθυμητός ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών)
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint κ.ά.)
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα
 • Δυναμική προσωπικότητα
 • Πνεύμα ομαδικότητας στην εργασία
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου
 • Αποτελεσματικότητα

Η εταιρία προσφέρει:

 • Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση επιλογής
 • Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο email: info@eepa.gr