ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ “ESSAYS IN ECONOMICS” ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

473

Θέση Ερευνητή στο έργο “Essays in Economics” του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου 

To Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ανακοινώνει παράταση στην υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Ερευνητικού Συνεργάτη μερικής απασχόλησης στο διετές ερευνητικό έργο με τίτλο «Essays in Economics». Πρόκειται για εσωτερικό ερευνητικό έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Επιστημονική υπεύθυνη είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικών του ΑΠΚΥ, Χριστίνα Χρίστου.

Το έργο, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2018, θα επιδιώξει (α) να αναπτύξει και να εκτιμήσει μοντέλα νομισματικής πολιτικής, και (β) να μελετήσει και να εκτιμήσει τις σχέσεις μεταξύ χρηματοοικονομικών και μακροοικονομικών μεταβλητών με νέες οικονομετρικές τεχνικές.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων για τη θέση του Ερευνητικού Συνεργάτη είναι η Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018.

Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση research@ouc.ac.cy με θέμα/subject «Essays in Economics – Αίτηση Ερευνητικού Συνεργάτη».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη θέση και να μελετήσουν τη σχετική προκήρυξη, εδώ:  https://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/jobs/research/archive/19161

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν  να   αποτείνονται  στην  Επιστημονική  Υπεύθυνο  του  έργου, Αναπλ. Καθηγ. Χριστίνα Χρίστου στην ηλεκτρονική διεύθυνση christina.christou@ouc.ac.cy