ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ

588

Εθελοντές για την στελέχωση ομάδων μας.

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού είναι μια εθελοντική, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση με παιδαγωγικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε παιδιά και νέους (5-17 ετών).

Ο Οδηγισμός έχει ισχυρή παρουσία από το 1932, σε 100 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στηρίζεται στην εθελοντική δράση των ενήλικων μελών του (περίπου 3.000).

Αν ενδιαφέρεσαι να συμμετάσχεις εθελοντικά σε κάποιες από τις ομάδες μας μπορείς να επικοινωνήσεις στο τηλέφωνο 2103235794 (κ. Β. Μποβιάτση, Τμήμα Ανάπτυξης)

Email: seo@seo.gr

Site: www.seo.gr


Παρουσιαση Σ.Ε.Ο.