ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΩΛΗΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.

682

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.
Αναπτυσσόμαστε διεθνώς, ρωτήστε για μας!
www.mathios.com

Αυτήν την περίοδο αναζητούμε:   


Η ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε αναζητεί Πωλητή Εξωτερικού. Η εταιρία μας με παράδοση στο χώρο των βιομηχανικών πυριμάχων και των δομικών υλικών από το 1890, προσφέρει δυνατότητες συνεχούς εκπαίδευσης και κυρίως μεγάλες προοπτικές εξέλιξης, δεδομένης της ταχείας ανάπτυξής της σε διεθνές επίπεδο.

Κύριες αρμοδιότητες

  • Ο/H κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα έχει την ευθύνη για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο πελατών συγκεκριμένων χωρών του εξωτερικού με σκοπό την επίτευξη των στόχων πωλήσεων της εταιρίας
  • Προγραμματισμό και οργάνωση εμπορικών εκθέσεων στο εξωτερικό

Προφίλ υποψηφίου:

  • Επιθυμητή Προϋπηρεσία  σε οργανωμένο τμήμα εξαγωγών
  • Επικοινωνιακός/ή, οργανωτικός/ή, κοινωνικός/ή, που δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια
  • Γνώση Η/Υ: MS Οffice, εμπειρία σύγχρονου περιβάλλοντος ERP – CRM
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση άλλων  ξένων γλωσσών θα θεωρηθούν επιπλέον  προσόν

Παροχές:

  • Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη
  • Συμμετοχή σε πρωτότυπα διεθνή projects
  • Ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε μία ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε πολυεθνικό επίπεδο
  • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας που σας παρέχει ευρεία γνώση και εμπειρία στο διεθνές εμπόριο

Αποστολή βιογραφικών

Υπ’όψιν: Κοτσοβού Δημήτρη και Παναγιώτας Δρούτσα
στο dkotsovos@mathios.gr και pdroutsa@mathios.gr τηλ:210-4913502