Επιθυμητά Προσόντα:

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Γνώση Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικών
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο κλάδο ή αντίστοιχες σπουδές σε τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Ευελιξία ωραρίου
 • Δεν υπάρχει όριο ηλικίας

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Μισθολογική και επαγγελματική εξέλιξη
 • Επιδοτούμενη αρχική εκπαίδευση
 • Σταθερό μισθό
 • Αξιοκρατία-Ασφάλεια-Σιγουριά
 • Επαγγελματική κατάρτιση

Το άνοιγμα για το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών, θα είναι ανοιχτό έως την Παρασκευή 22/6, το αργότερο.  Σε άλλη περίπτωση οι υποψήφιοι μπορούν να ενταχθούν σε επόμενο group εκπαίδευσης.


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ: lmalamitsis@mediatel.gr


Company Profile Mediatel